Ate H. Visser

* 5-6-1897 † 14-5-1969

Reintje Bearda

* 5-6-1897 † 14-5-1969
Foarhinne timmerman en arsjitekt in Himpens. Oprjohgters fan it Stifting Visser Bearda Funs (1988) Far het in stån hoden van it Doarpshus en stipe foar ferienigjen en hålden fan it doarpsgesicht.

Ate Heerkes Visser 1897 – 1969

Ate Heerkes Visser werd geboren op 5 juni 1897. Hij was de eerstgeborene van een timmermanszoon uit Tytjerk en een boerendochter uit Hempens. Zijn vader vestigde zich in 1901 in Goutum, als zelfstandig timmerman, en kocht een jaar later het bedrijf van de dorpstimmerman van Hempens waardoor Ate op vijfjarige leeftijd in Hempens ging verhuizen.

In 1913 slaagt Ate voor de Ambachtsschool en vertrekt hij vanwege gezondheidsproblemen (TBC) naar Davos waar hij tot vermoedelijk 1917 blijft. Mede daardoor krijgt hij de gelegenheid om door te leren en in 1917 haalt hij zijn diploma aan de MTS in Leeuwarden.

Als zijn vader op 44-jarige leeftijd overlijdt is Ate nog te jong om de zaak over te nemen en zet zijn moeder het bedrijf voort samen met meester knecht Johannus Kalsbeek uit Teerns. Tussen 1928 en 1930 neemt Ate de zaak van zijn moeder over en ontmoet hij zijn latere vrouw in het dorp, Reintje Bearda.

Niet alleen was Ate timmerman en architect, hij had ook een aannemersbedrijf en was daarmee een van de grootste werkgevers van het dorp. Hij heeft in 1946 het ontwerp gemaakt van het op 9 december 1945 afgebrande Nederlands hervormde kerkje. De uitvoering ervan kon door vergunningen en materiaalschaarste niet eerder dan in 1948 starten.

Naast zijn werk heeft hij vele maatschappelijke functies in het dorpsleven vervuld, zoals diaken van de kerk, bestuurslid van de ijsvereniging ‘Lyts Begin,’ bestuurslid Doarpsbelang en bestuurslid Groene Kruis Goutum – Hempens.

Reintje Visser Bearda 1898 – 1987

Over Reintje is helaas niet veel bekend. Zij bleef liever op de achtergrond en was de steun en toeverlaat van haar man. Een bekende anekdote is dat Ate en Reintje als eerste in het dorp een televisie in huis hadden en als er wat bijzonders werd uitgezonden, nodigde Reintje iedereen uit om te komen kijken.

Reintje is de oprichtster van de Visser Bearda Stichting en haar legaat ondersteunt al meer dan dertig jaar het dorp en het dorpsleven. Met duidelijke doelen gaf zij in 1988 aan waar het geld dat zij en haar man Ate in de loop der jaren hadden verdiend aan mocht worden uitgegeven. Het stel had geen kinderen en vrijwel hun hele vermogen kwam in het legaat terecht.

Reintje had vier duidelijke eisen waaraan het legaat diende te voldoen. * Zij wilde dat het bestuur voor de uitvoering zou gaan zorgen en dat die bestond uit twee mensen van de Rabobank, de directeur en de voorzitter van de ledenraad en daarbij een lid van het kerkbestuur van de Nederlands Hervormde kerk in Hempens, de kerkvoogd.

  • Zij gaf een eenmalige bijdrage aan de kerktoren en voor het verzorgen en het onderhoud van beider graven.
  • De ijsvereniging, de toneelclub en de VVV krijgen jaarlijks een vaste bijdrage.
  • Uit de renteopbrengsten kunnen donaties aan en voor het dorp worden geschonken.