Doelstelling

De Stichting Visser – Bearda ondersteunt ruim 30 jaar gemeenschappelijke initiatieven in de dorpen Hempens en Teerns. Direct of indirect genieten alle inwoners van dit fonds. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van de tuinderij, het amfitheater, het kerkorgel, de aankleding ‘de Kop van Teerns’ en de bijdragen aan verschillende werkgroepen, comités en de Bining.

Reintje Visser Bearda wilde met dit fonds het verenigingsleven stimuleren en het behoud van het dorpshuis garanderen en iedereen laten profiteren van het grootste deel van de nalatenschap van haar en haar man.

Ate Visser, was een bekend architect en aannemer in Hempens en vervulde een belangrijke positie in het dorpsleven. Hij zat in de kerkenraad en was erelid van de ijsvereniging.

Het legaat is bedoeld om innovatieve ideeën te stimuleren die nu en op de lange termijn alle inwoners ten goede komen. Het is geen vanzelfsprekende of jaarlijks terugkerende gift. Door de verminderende renteopbrengsten is het legaat aanzienlijk geslonken en zullen alle aanvragen kritisch worden beoordeeld om er lang plezier van te kunnen blijven hebben.

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het correct besteden van het legaat en de revenuen. Wij nodigen iedereen uit om met ideeën te komen waar het dorp nu en in de toekomst plezier aan zal beleven en gebruik van kan maken.