Doelstelling

De Visser-Bearda Stichting ondersteunt gemeenschappelijke initiatieven in de dorpen Hempens en Teerns. Direct of indirect genieten alle inwoners van de resultaten die met steun van deze stichting worden gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van de Hofkerij, het amfitheater, de restauratie van het kerkorgel, de aankleding ‘de Kop van Teerns’ en aan de verschillende werkgroepen en de Bining.

Reintje Visser-Bearda wilde met deze stichting het verenigingsleven stimuleren en het behoud van het dorpshuis garanderen en iedereen laten profiteren van het grootste deel van de nalatenschap van haar en haar man.

Het legaat is bedoeld om innovatieve ideeën te stimuleren die nu en op de lange termijn alle inwoners ten goede komen. Het is geen vanzelfsprekende of jaarlijks terugkerende gift. Door de verminderende renteopbrengsten is het legaat aanzienlijk geslonken en zullen alle aanvragen kritisch worden beoordeeld om er lang plezier van te kunnen blijven hebben.

Wij nodigen iedereen uit om met ideeën te komen waaraan de dorpsgemeenschap nu en in de toekomst plezier zal beleven en gebruik van kan maken.