Verslag 46e vergadering 22 november 2018

Beste mensen,

Het bestuur van de Visser – Bearda – Stichting heeft op 22 november 2018 vergaderd, in het onderkomen van de Rabobank!

Aanwezig; dhr. Jan Maarten Langbroek, mevrouw Cecile Frencken, Simon Spiekhout en de vertegenwoordiger van Dorpsbelang, Gé van Zaane

Bij dezen een even een overzicht wat de uitkomst is van de vergadering en eventueel iets nieuws!

Aan de orde zijn geweest, buiten de huishoudelijke punten, de aanvragen voor 2019.

Als algemene mededeling willen we graag kwijt dat we financieel, helaas ook voor volgend jaar flink minder inkomsten verwachten. De oorzaak licht aan de zeer lage rente en waarde vermindering van diverse beleggingen.

Voor volgend jaar hebben we besloten minder naar het kapitaal te storten ter compensatie van inflatie e.a., zodat we voor 2019 het zelfde bedrag beschikbaar hebben als dit jaar. Wel moet er rekening worden gehouden dat er in de toekomst minder kan zijn.

We laten tijdig weten wat er als revenuen beschikbaar zal zijn.

Ook gekeken naar wat de Dorpsbelang vertegenwoordiger zijn taken waren.

Er is af gesproken dat de verantwoording van de uitgaven voor de aanvragen rechtstreeks naar de VB Stichting gaan dit lijkt ons praktischer. Wel houden we elkaar op de hoogte door kopieën van acties en bij afwijkingen.

Van uit het bestuur is nogmaals uitgesproken graag mee te werken aan een beter kontact met het dorp. Gé, en ook ondergetekende, zullen zien bij welke aktiviteiten een uitnodiging vanuit het dorp een goed idee zou zijn.

Dit maal zijn het er 5 aanvragen, verzameld door de vertegenwoordiger van Dorpsbelang, Gé van Zaane.

De aanvragen.

  • Aanvraag dorpshuis “De Bining”, dit voor een bijdrage in de kosten voor het het vervangen van de verwarmingsketel en het verbeteren zodat er een beter rendement uit komt. Bijdrage voor deze aanvraag is gesteld op € 1.100,00, want lijkt een goede investering en milieu vriendelijk.
  • Voor het Sint Nicolaas comité als bijdrage in de activiteiten in 2019 is € 200,00.
  • Aanvraag van Wêz Warber & Fluch is een bijdrage voor trainingspakken en tassen toegezegd in het 2018 – 2019 seizoen van € 550,00.
  • Aanvraag van de Stifting ‘Freonen Tsjerke Himpens Tearns’ voor een bijdrage in der reparatie en herstel van de toegangsdeur. Er is een bijdrage toegezegd € 550,00.
  • Aanvraag van OKK voor een bijdrage in de te maken kosten voor een regisseur. Het bestuur heeft hier voor een bedrag van € 600,00 gereserveerd.
  • De aanvragen zijn dit jaar allemaal elektronisch gedaan.Dat is prettig en scheelt veel werk.

U kunt de site bezoeken. www.stichtingvisserbearda.nl

Er moeten nog wel enkele “na leveringen” worden gedaan, niet alle bijlagen waren compleet of helemaal goed volgens de spelregels. Ga er van uit dat die snel komen.

Ook kwamen we tot ontdekking dat er nog wat foutjes op onze nieuwe site.

Het aanvraag formulier kwam niet aan en er kon maar één bijlage mee gestuurd worden.

Dat is gelukkig verholpen, hopen dat volgend jaar alles gladjes loopt!

Voor de duidelijkheid nogmaals even;

Aanvragen plus bijlagen moeten voor 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de aanvraag bedoeld is, bij de Visser Bearda Stichting zijn.

Verantwoording met bijlagen bij de Visser Bearda Stichting voor 15 december van het jaar waarvoor de aanvraag is gedaan.

Namens bestuur VB stichting; Simon Spiekhout.